SKAB SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

Som bygherre er det din pligt at udpege en sikkerhedskoordinator med ansvar for sikkerhed og sundhed under både projektering og udførelsen af byggeprojektet.

Det er sikkerhedskoordinatorens ansvar at sørge for de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning, hvilket skal sikres gennem møder om sikkerheden hver 14. dag samt gennem tilsyn og personlig kontakt på byggepladsen.

Da særligt større byggeprojekter hurtigt bliver komplicerede og involverer mange parter, kan det være svært at sikre arbejdsmiljøet på grund af konstruktionens store omfang. Arkitekttegnestuen Tauman hjælper jer med sikkerhed på byggepladsen, så I er sikret gode arbejdsmiljøforhold, der positivt bidrager til projektets kvalitet og tidsplan.

SIKKERHEDSKOORDINATOR GIVER SIKKERHED OG SIGNALVÆRDI

Som sikkerhedskoordinator arbejder vi ikke bare for at sikre et godt arbejdsmiljø hos de enkelte ansatte, vi sørger også for, at alt økonomi er indregnet helt fra planlægningsfasen. Det betyder, at det f.eks. ikke kommer som en overraskelse, når der skal anvendes en elektrisk lift, opstilles et ekstra stillads eller lignende.

Vi varetager samtidig din virksomheds renommé ved at arbejde helhedsorienteret på at effektiviserer byggepladsens sikkerhed og synliggøre arbejdsmiljøindsatsen.

Vores rolle som sikkerhedskoordinator på byggepladsen er at koordinere:

  • Planlægningen af de forskellige typer arbejde og ikke mindst de enkelte arbejdsfaser i projektet
  • Det samarbejde, der eksisterer på tværs af arbejdsgiverne
  • Den indsats, der skal sikre de ansatte. Her er der tale om at afværge sundhedsrisikoer og udarbejde en solid forebyggende indsats imod arbejdsulykker
  • Overholdelse af forebyggelsesprincipper, så arbejdsgiveren kender sine forpligtelser og kan agere sammenhængende i forhold til dem
  • At planen for sikkerhed og sundhed (PSS) bliver overholdt af arbejdsgiveren
  • At de enkelte arbejdsgivere udfører kontrol med, at alle arbejdsprocesser bliver styret af de pågældende

Som sikkerhedskoordinator varetager vi desuden:

  • Ajourføring af planen for sikkerhed og sundhed, hvilket også omfatter organisationsplan, tegninger af byggepladsen samt kontrol af tidsplanen
  • Tilpasninger i dokumentationen ved ændringer
  • Kontrol af at det kun er personer med adgang til byggepladsen, der færdes der.

Med afsæt i disse opgaver sørger vi for, at byggepladsen er klar, når entreprenører ankommer, og at sikkerhed og sundhed aldrig nedprioriteres i arbejdsprocessen.

Derved forløber byggeriet etisk forsvarligt og med korrekt dokumentation af alle indsatser.

VI SØRGER FOR OVERHOLDELSE AF ARBEJDSMILJØ-LOVGIVNINGEN

Som bygherre er det dig, der får bøden, hvis ikke arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Derfor er det en ekstra sikkerhed, når du søger bistand fra en sikkerhedskoordinator og udarbejder en fast køre – og tidsplan.

Det kan være en tung opgave at varetage byggepladsens sikkerhed og selv afholde alle sikkerhedsmøder, da du som bygherre har ansvaret for at udarbejde aftaler med de enkelte arbejdsgivere, angående hvem der er sikkerhedsansvarlige og skal stå for sikkerhed på byggepladsen – altså hvem, der skal etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i de fælles områder.

Ved at lade Arkitekttegnestuen Tauman varetage sikkerhedskoordinationen, involverer du en samarbejdspartner med byggeteknisk indsigt og erfaring med at koordinere byggepladser. Vi udarbejder alle dokumenter og planer, hvori vi redegør for arbejdssikkerhed i alle aspekter – lige fra tunge maskiner til skarpe objekter og arbejdsbeskrivelser for, hvordan tunge genstande flyttes fra A til B med største hensyn til sikkerhed i enhver bevægelse.

Som jeres sikkerhedskoordinator udformer vi en rådgiverkontrakt, der tildeler os ansvaret for dine forpligtelser med koordinering af sikkerhed og sundhed.

Kontakt Arkitekttegnestuen Tauman på tlf.: +45 28 57 54 00 eller e-mail: kontakt@tauman.dk for at høre mere.

​​Vil du se mere af vores arbejde?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende arbejdsopgaver.

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Arkitekttegnestuen Tauman ApS

Saltgade 10, 2 sal.

6760 Ribe

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 6916 6760 E-mail: kontakt@tauman.dk

CVR: 38130536

Telefontider

Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 15.00

Lørdag og søndag: lukket