Naborøg

Når man indånder tobaksrøg, har det nogle helbredsmæssige konsekvenser. Når det ikke sker ved, at man selv er aktiv ryger, hedder det passiv rygning. Dette kan forårsage gener som fx irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Men passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdommen samt luftvejslidelser – hvilket kan ske ved naborøg.
I etageejendomme udsættes vi ofte for lugtgener fra de omkringboende. Dette ses ofte i ældre etageejendomme, hvor lugten spreder sig gennem bygningens konstruktioner- fra lejlighed til lejlighed. Dette gør sig gældende for madlavning såvel som tobaksrøg – også kaldet naborøg.
Specielt i de ældre etageejendomme har undersøgelser vist, at 82-86% af den luft der tilføres en lejlighed, er brugt luft der kommer fra andre lejligheder, der er i samme etagebyggeri. Derfor er det svært at undgå partikler, gasser og naborøg fra naboerne.

Naborøg

Når man udsættes for tobaksrøg/naborøg, bliver man tilført høje koncentrationer af partikler fra sundhedsskadelige stoffer, der er i tobak. Hvilket kan medføre en risiko for en række sygdomme, hos både børn og voksne.
Dette bør ikke finde sted i etageejendomme, derfor er det vigtigt at utætheder findes og bliver tætnet. Hvordan luftoverføringen forekommer, afhænger af om der er over- eller undertryk i lejlighederne og af utætheder i boligens konstruktion.

UNDERSØGELSE

Ved hjælp af blower door kan vi være behjælpelige med at lokalisere utætheder. Dette foregår ved, at vi sætter under- eller overtryk i boligen, samtidig bruger vi røg og/eller termografering, til at lokalisere hvor utæthederne er.
Ved denne metode, kan vi tydelig se hvor luften/lugten/naborøgen trænger ind i lejligheden. Derefter udarbejdes der en rapport, med løsningsforslag til at afhjælpe problemstillingen.
Jysk Bygningsinspektion kan hjælpe med at finde frem til utæthederne, så gener kan undgås.

​​Vil du se mere af vores arbejde?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende arbejdsopgaver.

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Arkitekttegnestuen Tauman ApS

Saltgade 10, 2 sal.

6760 Ribe

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 6916 6760 E-mail: kontakt@tauman.dk

CVR: 38130536

Telefontider

Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 15.00

Lørdag og søndag: lukket